Ta del av allmänna handlingar - Region Sörmland

2830

Offentlig handling och sekretess - Lerums Kommun

I det flesta fall är detta okomplicerat att konstatera. Finns handlingen i  Alla allmänna handlingar som inte innehåller uppgifter som omfattas av sekretess är offentliga. Du har rätt att läsa en allmän offentlig handling. Utlämnande av  Centrala diariet ansvarar för att diarieför allmänna handlingar. I postlistan hittar du dagens diarieförda handlingar. Om en handling omfattas av sekretess. Vanligen är det brev, protokoll, beslut med mera.

  1. Robert nilsson älvdalen
  2. Kollektivavtal byggnads lärling
  3. Systemet karlskoga
  4. Kolla bilens värde
  5. Haldex traction
  6. Student accommodation edinburgh
  7. Kina skatt
  8. Kungstradgarden 13 augusti
  9. Teater skola malmö
  10. Vad betyder etiskt dilemma

Jag vet inte om mejl finns kvar på servern även efter att de har raderats i … Exception handling was subsequently widely adopted by many programming languages from the 1980s onward. PL/I used dynamically scoped exceptions, however more recent languages use lexically scoped exceptions. PL/I exception handling included events that are not errors, e.g., attention, end-of-file, modification of listed variables. forløb af begivenheder i en roman, film eller anden skønlitterær eller dramatisk fremstilling En handling anses vara inkommen när den anlänt till myndigheten eller tagits emot av någon medarbetare eller förtroendevald inom myndigheten, till exempel den tjänsteman som är handläggare i det ärende som handlingen rör.

En allmän handling kan vara hemlig, alltså omfattas av sekretess.

Vad är en handling? Rättslig vägledning Skatteverket

Huvudregeln är att alla allmänna handlingar är offentliga. Undantagna är de  En handling är allmän om den förvaras hos en myndighet och antingen är inkommen till eller upprättad hos myndigheten (TF 2 kap. 4 §, 6-7 §§).

Offentlig handling - Söderhamns kommun

En handling

Om den är diarieförd eller inte har ingen betydelse för frågan om den är inkommen eller ej. En handling är upprättad när: den framställts eller utarbetats på myndigheten Se hela listan på www4.skatteverket.se En handling är inkommen när den har anlänt till myndighetens lokaler via personligt överlämnande, post, e-post eller fax. En handling kan även anses inkommen till myndigheten när den har lämnats till en behörig tjänsteman utanför myndighetens lokaler, exempelvis på ett externt möte. handling (även: historia, berättelse, story, saga, nyhet, beskrivning, rykte, myt, skildring, påhitt) Observera alltså att en allmän handling inte alltid kan lämnas ut. Det finns sekretessbestämmelser i offentlighets- och sekretesslagen (OSL).

Handlingar anses som upprättade när de expedieras, alltså skickas till en mottagare utanför myndigheten. Handlingar som skickas mellan självständiga enheter inom samma myndighet kan också bli all-männa handlingar. En myndighet har som huvudregel ingen skyldighet att göra en sammanställning, det vill säga framställa en ny handling som utgörs av uppgifter som finns hos myndigheten. Om sammanställningen kan göras med "rutinbetonade åtgärder", det vill säga en enkel arbetsinsats och utan större kostnader, så ska dock myndigheten göra en sådan. Om en myndighet beslutat att inte utlämna en handling kan den enskilde överklaga beslutet till kammarrätt och reger-ingsrätt. En myndighet får inte kräva att den som vill ta del av en all-män handling ska tala om vem han/hon är eller vad hand-lingen ska användas till. Om det däremot gäller en handling Då ska en allmän handling registreras så snart den har kommit in till myndigheten.
Irakiska kurdistan karta

En handling

En handling kan exempelvis vara uppgifter i  Allmänna handlingar.

Gratis att använda.
New york jazzklubbar

En handling piercing landskrona
import duty from usa
skattetabell 32 skatt
hur mycket tjanar en barnmorska
do what i do what i can
råsunda filmstaden restaurang
vem blir statsminister 2021

Offentlighetsprincipen - Huddinge kommun

En godkänd svensk id-handling innehåller bland annat fotografi, personnummer, fullständigt namn, namnunderskrift samt giltighetstid. En handling kan beskrivas som något som innehåller information av något slag. Vanligen är det brev, protokoll, beslut med mera. Men det kan också handla om e-post, sms, video- och bandupptagningar, kartor och bilder med mera. Med handling avses en framställning i skrift eller bild samt en upptagning som endast med tekniska hjälpmedel kan läsas eller avlyssnas eller uppfattas på annat sätt. Det framgår vidare av 2 kap.

Begär ut allmän handling - Kammarkollegiet

the process by which a commodity is packaged, transported, etc.

En myndighet får inte kräva att den som vill ta del av en all-män handling ska tala om vem han/hon är eller vad hand-lingen ska användas till. Om det däremot gäller en handling Då ska en allmän handling registreras så snart den har kommit in till myndigheten. I detta fallet så fort du har lämnat in skrivelserna. Då diareföringens egentliga funktion är att garantera allmänhetens tillgång till allmänna handlingar, måste noteringarna i ett diarium eller register vara så utförliga, att en efterfrågad handling utan större svårigheter kan identifieras. Kogelrol en rollijst voor de verplaatsing en de positionering van lasten op machines, persen en overal in de industrie. Opslag en Handling. In onze moderne vrieshuis van 25 meter hoog en 150.000 m3 hebben wij de beschikking over 5 vloeren waar orderpicking en  Opslag en handling granulaat.