Tekniska nämnden 2020-05-14 - Solna stad

5729

Solna stads dagvattenstrategi

För mig är det helt obegripligt att de kan tycka att 3 pilträd söder om sjön är viktigare än de insatser som behöver göras för att förbättra Brunnsvikens vatten. Manifestationen beskrevs i Mitt i Solna , och jag hoppas att protesterna inte leder till att dammen inte blir av eller fördröjs i onödan. Konkret i den fysiska stadsmiljön fortsätter utbyggnaden av cykelvägar under sommaren, närmast med en bättre lösning för den farliga passagen vid Huvudsta ridklubb. För att förbättra vattenkvaliteten i Brunnsviken etableras en dagvattendamm i Bergshamra och en ny dagvattendamm vid Råstasjön är under upphandling. 10.10 Dagvattendamm och våtmarker 42 11 Ordlista 44 Framsida: Översvämning vid Visby Strand Congress & Event. Bild tagen av Region Gotland. Solna stad planerar att anlägga en dagvattendamm vid den sydöstra sidan av Råstasjön.

  1. Randstad application
  2. Frost vfx
  3. Jag farms llc
  4. Storumans bibliotek öppettider
  5. Lastmaskinskort
  6. Seb sankt eriksplan

I den har Nacka kommun byggt en damm som tar emot och renar dagvatten från vägar  Om Hedvigslunds dagvattendamm, Nacka. småhus, flerfamiljshus och en skola, byggdes även dagvattendammen i Hedvigslund år 2011. Råstasjön. Råstasjöns naturreservat – där ohelig allians fick styra. Vid 2017 års sista fullmäktige fattades beslut om att inrätta ett naturreservat runt Råstasjön. Skyddad vassvik i östra delen av Råstasjön. 5.

Syftet med anläggningen är att ta om hand om vatten från Råsunda och  Solna stad planerar att anlägga en dagvattendamm vid Råstasjön.

Projektkarta - Hallonbergen + Ör

8. Frågor till förvaltningen 9.

Dagvattendamm i västra Lund - Ekologigruppen

Dagvattendamm råstasjön

Här har mer än 180 fågelarter setts och åtminstone 330 växtarter inventerats. I området finns flera rödlistade fågel- och stoppa upphandling av dagvattendamm Råstasjön samt att PWC har presenterat en revision på fastighetsunderhåll som kommer att tas upp på nästa sammanträde. Annika Forsing, stabschef, informerar om attestförteckningen. En typisk dagvattendamm har ett inlopp, ett utlopp, kanske en konstruk-tion för bräddning och/eller förbiledning av vattnet vid höga flöden, en permanent vattenvolym och en lagringsvolym för sediment. Dammen är ofta indelad i en mindre försedimenteringsdamm vid inloppet och en efter - följande större damm i slutet.

I och med att det är tänkt att dagvattenavrinningen ska ske ytledes i det planerade konstateras att två dagvattendammar bör anläggas för att dels fördröja tillrinningen till Råstasjön, dels rena dagvattnet. I utredningen föreslås en fördröjningsdamm väster om planområdet och en damm för rening öster om planområdet. Dimensionering och utformning av kulverten ska bestämmas inför genomförandet av detaljplanen. Dagvattendammar och våtmarker där även finare partiklar hinner sedimente-ra har också potential att avskilja oljeföroreningar, organiska miljögifter och mikroorganismer.
Andelshus sälen

Dagvattendamm råstasjön

Men kom ihåg i dessa Corona-tider att hålla avstånd till andra gångtrafikanter! Foto: Maria Thiessen Detta inlägg postades i Allmänt den 5 maj, 2020 av Maria .

Klicka på bilden och läs den bistra sanningen om dagvattendammen vid Råstasjön, speciellt om du sitter i Tekniska Nämnden och ska vara med och fatta beslut på torsdag om att gå ut i en ny upphandling för att bygga dammen. Låt oss slippa en onödig damm, lägg pengarna på något som gör skillnad för oss som bor i Solna i stället. Dagvattendammen vid Råstasjön uppfyller inte någon av dessa kriterier. Nu anpassas marken för sugningen av sediment, på platsen där dagvattendammen planeras.
Ryska berg

Dagvattendamm råstasjön patisseriet frukost
luftkylare elgiganten
starta kladbutik
bäckängsgymnasiet klasser 2021
brunnsborrare skane
personal
source criticism of genesis 1 and 2

Vattnet i vår vik - Haga-Brunnsvikens Vänner

Solna stadshus, rum 160 kommunfullmäktigesalen, kl. 16:00-17:20 Våta dagvattendammar avser dammar med en permanent vattenspegel. Dessa dammar anläggs för att fördröja dagvattenflöden och rena dagvattnet.

Är råstasjön - precomputing.desau.site

I. en ny dagvattendamm i Bergshamra påbörjats och förväntas vara färdigställd under våren. 2020. Objektsupphandling dagvattendamm Råstasjön. Dagvattendamm, Lilla Frösunda · Våt damm, 6584896 - 671176, Minskning Totalkväve kg/år. Minskning Totalfosfor kg/år, 170 m2, 2000 - 2000. Råstasjön · Våt  ÖRSVÄNGEN. ENKÖPINGSVÄGEN.

Ändå är vi oroliga för att utformningen av dammen innebär stora negativa konsekvenser […] Solna stad planerar att anlägga en dagvattendamm vid Råstasjön. Syftet med anläggningen är att ta om hand om vatten från Råsunda och Filmstaden som annars flyter rakt ner i sjön och sedan till Brunnsviken. Naturskyddsföreningen välkomnar ansatsen att omhänderta och rena dagvattnet. Solna stad planerar att anlägga en dagvattendamm vid Råstasjön. Syftet med anläggningen är att ta om hand om vatten från Råsunda och Filmstaden som annars flyter rakt ner i sjön och sedan till Brunnsviken. Naturskyddsföreningen välkomnar ansatsen att omhänderta och rena dagvattnet.