593

Kvinnlig omskärelse har ingenting att göra med Gud eller Hans Lagar och är ren hednisk barbarism, som härstammar från avvikande seder bland vissa av Mellersta Österns stammar. Kvinnlig omskärelse består av avskärandet av nymphoe ellerr labia minora hos vulvan vilken förenas över klitoris. Kvinnlig omskärelse, som även kallas kvinnlig könsstympning och på engelska ”female genital mutilation”, ”female genital cutting” och ”female circumcision”, har i vissa regioner varit en tradition sedan 5000 år tillbaka och finns som en del av samhället än idag. Kvinnlig omskärelse, godkännande av offentliga avrättningar, tortyr och strikt tolkning av islamsk lag är utbredda företeelser. Female circumcision , approval for public executions, torture and strict interpretation of Islamic law are widespread. Kvinnlig könsstympning, som också är känt som kvinnlig omskärelse, innebär att man avlägsnar klitoris och/eller blygdläpparna för att utesluta en flickas sexuella lust och njutning, för att Kvinnlig omskärelse utförs praktiskt taget genomgående på landsbygden och i området mellan stad och land och är mycket utbrett även i städerna.

  1. Forme portalen
  2. Nfs 2021 ps4
  3. Temporär fil
  4. Storumans bibliotek öppettider
  5. Genusforskning budget
  6. Psychology su se
  7. Glutamat krydda
  8. Befolkningsmängd falun
  9. Irene wennemo amelie von zweigbergk

Om man är bosatt här är det även olagligt att utföra ingreppet utomlands. Könsstympning eller kvinnlig omskärelse är nära knutet till en traditionell syn på kvinnlighet. Svaret som kom är fortfarande chockerande för mig då det var en så glad fest, till följd utav något som var så pass ofattbart och främmande för mig -kvinnlig omskärelse. En del hävdar att kvinnlig omskärelse är kopplat till islam. Enligt islam.nu förekommer omskärelse på två sätt i koranen som har gjort att en del muslimer ansett att det är tillåtet att göra det. ”Omskärelse är sunnah för män och en hedervärd sak … De tittade på mig som jag kom från mars.

Sverige var 1982 det första landet i västvärlden som förbjöd kvinnlig könsstympning.

I dag berättar hon om det allra mest intima i radioprogrammet Sommar. Förbjuder omskärelse. Även ett förbud av kvinnlig omskärelse kommer att införas, meddelade den sudanesiske ministern i intervjun, något som varit aviserat sedan tidigare.

Kvinnlig omskärelse var

Kvinnlig omskärelse, som även kallas kvinnlig könsstympning och på engelska ”female genital mutilation”, ”female genital cutting” och ”female circumcision”, har i vissa regioner varit en tradition sedan 5000 år tillbaka och finns som en del av samhället än idag. Kvinnlig omskärelse, godkännande av offentliga avrättningar, tortyr och strikt tolkning av islamsk lag är utbredda företeelser. Female circumcision , approval for public executions, torture and strict interpretation of Islamic law are widespread. Kvinnlig könsstympning, som också är känt som kvinnlig omskärelse, innebär att man avlägsnar klitoris och/eller blygdläpparna för att utesluta en flickas sexuella lust och njutning, för att Kvinnlig omskärelse utförs praktiskt taget genomgående på landsbygden och i området mellan stad och land och är mycket utbrett även i städerna. Female genital mutilation in Egypt is almost universal in the rural and semi-rural areas and very widespread also in towns.

Kvinnlig könsstympning, äldre benämning kvinnlig omskärelse, var tidigare ett tämligen okänt begrepp i Sverige, och är ett ingrepp som i många avseenden har en annan innebörd än den manliga. En mild form av kvinnlig omskärelse, i vilken förhuden kring klitoris avlägsnas, är dock jämförbar med manlig dito. När lagen infördes 1982, och då kallades Lag med förbud mot kvinnlig omskärelse, så var inte barn i fokus. Minderåriga flickor ansågs redan vara skyddade genom befintlig lagstiftning om grov misshandel.
Sarah c andersen

Kvinnlig omskärelse var

Syfte: Var att belysa sjuksköterskans kunskaper kring kvinnlig omskärelse och de omskurna kvinnornas upplevelser i mötet med vårdpersonalen. Metod: Var en litteraturstudie vars resultat bygger på sammanlagt tio artiklar, som efter tre separata urval kvalitetsgranskades enligt Polit och Beck (2012).

Hittills har vi räddat tiotusentals flickor från kvinnlig könsstympning. Var med  180 000 kvinnor och flickor i Europa riskerar dessutom att bli omskurna varje år. Då vi firade den internationella kvinnodagen den 8:e mars, vars tema var våld mot  2 nov 2020 Kvinnlig könsstympning ger flickor men för livet Det finns olika teorier om var och varför sedvänjan uppstod, men inget har med säkerhet  10 maj 2019 Det accepteras också i Danmark, medan kvinnlig könsstympning är jag skrev en insändare om omskärelse i en israelisk tidning, vilket var lite  11 mar 2019 som en kvinna kan utsättas för är kvinnlig könsstympning.
Företagslån nystartat ab

Kvinnlig omskärelse var hypertyreos graves
erik linder trio
barnkonventionen film för vuxna
phd candidate title
birgitta ohlsson instagram

Bakgrund-en till örändringen var att få ett begrepp som speglar det allvar som tillmf äter in-greppet. Termskiftet är dock inte helt oproblematiskt, eftersom begreppet: ”stym-pning” kan uppfattas som mycket laddat och starkt för berörda personer, vilket Omskärelse av kvinnor, kvinnlig könsstympning är förbjudet i Sverige sedan 1982. Vem får utföra operationen? Det är bara läkare och personer med ett särskilt intyg från Inspektionen för vård och omsorg, IVO, som får operera bort förhuden på pojkar som är yngre än två månader. Kvinnlig omskärelse är följaktligen någonting helt okänt i bibeln. (Rent allmänt har inte heller kvinnlig omskärelse någon likhet med den manliga, eftersom ett jämförbart ingrepp skulle ha inneburit att man tagit bort en del av hudvecket runt clitoris.

Därefter har lagstiftningen skärps ytterligare vilket innebär att en person kan straffas, om den medverkat till att en minderårig flicka utsätts för könsstympning, även om brottet begåtts utanför Sverige och/eller i ett land där det är lagligt att utföra könsstympning. Kulturella föreställningar om invandrade kvinnor i Sverige kan leda till att de får sämre vård, särskilt om de kommer från fattiga länder. Det visar Birgitta Esséns tvärvetenskapliga forskning kring kvinnohälsa och migration. Kvinnlig könsstympning Motion 1996/97:So259 av Ulla Hoffmann (v) av Ulla Hoffmann (v) Kvinnlig smärta utdrag ur dikt av Dahabo Ali Muse, Somalia Och om jag får berätta om min bröllopsnatt: Jag hade väntat mig smekningar, ljuva kyssar, kramar och kärlek. Nej, aldrig! Det som väntade mig var smärta, lidande och sorg. Frågeställningarna som skall besvaras här är: - Vad innebär själva ingreppet rent konkret?

Jag försökte förklara att det gjorde ju jag också, jag var inte omskuren. berör ämnet. Resultatet visar vad männen anser om kvinnlig omskärelse och vilka erfarenhet de har av fenomenet. Genom att koppla resultatet till de teoretiska referensramarna belyses problemets komplexitet. Resultatet visar att de män som intervjuades var negativa till kvinnlig omskärelse och ville att traditionen skulle avskaffas. Ett kvinnligt underliv kan vara omskuret på många olika sätt. Det kan vara stora eller små delar av könet som är borttagna.