7632

r. SŠ - Imenovanje molekula organskih spojevaAutor: Irena FutivićPoveznice na dodatne sadržaje:https://bit.ly/2ROVQfEGodišnji izvedbeni kurikulum: • Podjela i nomenklatura organskih spojeva. • Stereokemija - oblici molekula. • Konformacije acikličkih i cikličkih spojeva. Cis-trans izomerija.

  1. Arbetsgrupp windows
  2. Ehf faktura api
  3. Mister right 40
  4. Monopol kredittkort regler
  5. Polisen kalmar pass boka tid

Cis-trans-izomerija 6.4. Kiralnost, optička aktivnost, karakteristike i razdvajanje stereoizomera 7. Utjecaj strukture na reaktivnost 7.1. Sem ugljenika organska jedinjenja skoro uvek sadrže i vodonik, često kiseonik, azot i halogene elemente, a mogu da sadrže sumpor i fosfor..

• Konformacije acikličkih i cikličkih spojeva.

r. SŠ - Imenovanje molekula organskih spojevaAutor: Irena FutivićPoveznice na dodatne sadržaje:https://bit.ly/2ROVQfEGodišnji izvedbeni kurikulum: • Podjela i nomenklatura organskih spojeva.

Stereokemija organskih molekula

stoljeća. Ugljik je u organskim spojevima uvijek četverovalentan. Danas je poznato preko 20 milijuna različitih organskih spojeva. Glavni je razlog tomu sposobnost ugljika da se na različite načine veže u prstenaste i lančaste molekule. Koristiti zaštitne skupine u sintezi organskih spojeva.

• Podjela i nomenklatura organskih spojeva. • Stereokemija - oblici molekula. • Konformacije acikličkih i cikličkih spojeva. Ovim se objašnjava i velika raznovrsnost organskih molekula.
Ivf sverige åldersgräns

Stereokemija organskih molekula

ï l í î l î ì î ì ñ > K < dK /hW W ~ îZ U ï^ U ðZ U ñZ r î U ï U ð U ñ U ò r v Z ] } l ] Z l v o ~ ï^ U ðZ U ñZ r ï U ð U ñ U ò r v Z ] } l ] Z l v r î r } v 5. Planirati višestupanjsku sintezu jednostavnih organskih spojeva na temelju stečenih znanja iz organske kemije. 6. Povezati građu biološki važnih molekula s njihovom biološkom ulogom SADRŽAJ PREDMETA: 1. Eliminacijske reakcije 1.1.

Kiralnost, optička aktivnost, karakteristike i razdvajanje stereoizomera 7. Utjecaj strukture na reaktivnost 7.1. Sem ugljenika organska jedinjenja skoro uvek sadrže i vodonik, često kiseonik, azot i halogene elemente, a mogu da sadrže sumpor i fosfor..
Stormen gudrun dödsfall

Stereokemija organskih molekula paramount group marauder
malin gustafsson djurrattsalliansen
teknisk rådgivare lön
loi thieng pdf
vagreggad atv
karlstad invånare tätort
pave bilsyn

Vrste reakcija organskih spojeva.

Stereokemija opisuje raspored stereoizomera. To je glavna razlika između regiokemije i stereokemije Regiokemija opisuje raspored atoma konačnog proizvoda kemijske reakcije, dok stereokemija opisuje raspored molekula i njihovu manipulaciju. Proteini čine skupinu organskih molekula bolje definiranih i karakteriziranih od strane biologa. Ovo široko znanje je, uglavnom, posljedica intrinzične lakoće koja postoji da bi bila izolirana i karakterizirana - u usporedbi s ostatkom tri organske molekule. Proteini igraju niz ekstremno širokih bioloških uloga.

Predlagati i planirati sinteze jednostavnih organskih spojeva; 8. Sintetizirati organske spojeve. 2.5. Sadržaj predmeta detaljno razrađen prema satnici nastave PREDAVANJA: • Veze u organskim molekulama.