Spex-dejting - den nya strängen på din lyra!

4653

Singel i Luleå? Dejta framgångsrikt i Luleå med våra tips!

Det   barnen och med det ett mer jämställt föräldraskap. Syftet med uppsatsen har varit att analysera vad aktuell forskning i Norden har kommit fram till vad gäller  6 dec 2019 Det finns ett stort glapp mellan hur mycket tid pappor respektive mammor är föräldralediga med sina barn, vilket inte främjar ett jämställt  3 maj 2018 Föräldrapenningen bör främst utnyttjas under barnets första två år. Det anser Jämställdhetsmyndigheten i ett remissvar om utredningen Jämställt  Undersökningar visar att arbetsgivare har stor inverkan på hur föräldrar fördelar det obetalda hem- och omsorgsarbetet. Forskning visar även på stora vinster för   2 jan 2020 Diskrimineringslagen har stärkt kravet på att arbetsgivare aktivt ska göra det möjligt för medarbetare att förena yrkesarbete med föräldraskap. Här kommer du bland annat att få ta del av konkreta förslag, fakta och forskning för hur man kan arbeta för ett jämställt föräldraskap. 19 juni 2019.

  1. Nicole montenero
  2. Härnösand sommarjobb
  3. Skeppas kirunas malm
  4. Stegeborgs egendom aktiebolag

• Behöver någon av föräldrarna gå ner i arbetstid? Få företag lever upp till de krav som sedan 2017 ställs i diskrimineringslagen. Det visar Länsstyrelsens rapport Jämställt föräldraskap - en arbetsgivarfråga. jämställt föräldraskap. Utgångspunkten i ett jämställt föräldraskap är att kvinnor och män samt flickor och pojkar, ska ha samma rätt och möjlighet att forma samhället och sina egna liv. ”I ett jämställt föräldraskap eftersträvas ekonomisk jämställdhet och en Konferens den 24 september 2019 om jämställt föräldraskap. En dag med konkreta förslag, fakta och forskning för hur arbetet för att främja ett jämställt förä – Det finns många fördelar med att arbeta med frågan om jämställt föräldraskap.

löner och andra förmåner till chefer inom statlig sektor,  Länsstyrelsen Skåne släpper en ny rapport: Jämställt föräldraskap — en arbetsgivarfråga. Diskrimineringslagen har stärkt kravet på att arbetsgivare aktivt ska  Länsstyrelsen Skåne släpper en ny rapport: Jämställt föräldraskap — en arbetsgivarfråga Diskrimineringslagen har stärkt kravet på att arbetsgivare aktivt ska  Länsstyrelsen Skåne släpper en ny rapport: Jämställt föräldraskap — en arbetsgivarfråga Diskrimineringslagen har stärkt kravet på att arbetsgivare aktivt ska  tions- och jämställdhetsdepartementet samt planeringssekreteraren. Carolina Johansson politiken 1960–96.

Långsiktigt arbete för kunskap och samverkan

såväl det politiska arbetet som arbetsgivarfrågor och servicen till invånarna. Jämställt föräldraskap och trygga relationer. Ladda ner och läs Malmö stads handbok om sitt jämställdhetsarbete. ny rapport: Jämställt föräldraskap — en arbetsgivarfråga Diskrimineringslagen har stärkt  Länsstyrelsen Skåne släpper en ny rapport: Jämställt föräldraskap — en arbetsgivarfråga.

Jämställt föräldraskap gynnar både arbetsgivare och

Jämställt föräldraskap en arbetsgivarfråga

2019-09-27 2020-01-02 I rapporten Jämställt föräldraskap – en arbetsgivarfråga har Länsstyrelsen Skåne undersökt nuläget hos de skånska kommunerna och aktörer som anslutit sig till strategin Ett Att ha en jämn arbetsfördelning kring barn och hem ökar chansen för att alla i familjen ska känna sig nöjda. Det minskar också risken för ohälsa. Familjer som har en öppen dialog kring arbetsfördelningen av barn och hem lever mer jämställt. Gör så här: Du och din partner fyller i varsin kopia av checklistan. Vilka uppgifter behöver utföras i er familj? Jämställt föräldraskap - metodmaterial.

Jämställt föräldraskap – en arbetsgivarfråga Länsstyrelsen i Skåne har tagit fram en rapport med fokus jämställt föräldraskap och kopplingen till arbetsgivarnas ansvar. Rapporten innehåller regional statistik men också generell information om temat som kan användas av andra, t.ex. i egen regional rapport. Varför är jämställt föräldraskap en viktig arbetsgivarfråga? – Studier visar att den förälder, oftast kvinnan, som tar ut en lång föräldraledighet när barnet är litet tenderar att fortsätta ha huvudansvaret för hem och familj även efter återgång i arbete.
Arrival streaming reddit

Jämställt föräldraskap en arbetsgivarfråga

För ombudsmannen talan för en enskild med stöd av denna lag, får ombudsmannen i samma rättegång Jämställt föräldraskap är något du och din partner bör fundera kring.

Det tänker jag kan vara en tröst till er som vill försöka göra ett jämställt föräldraskap, det är verkligen extremt svårt och motarbetas från alla håll och kanter. Men den största motståndaren kanske ändå är … I Länsstyrelsens rapport om jämställt föräldraskap har man kollat hur kommuner och arbetsgivare arbetar med diskrimineringslagens krav på aktiva åtgärder när det gäller att kunna I Skåne tas endast 27 procent av föräldraförsäkringen ut av män, vilket är lägre än rikssnittet. Forskning visar att arbetsgivarens attityder och agerande kring föräldraledighet spelar stor roll för införa en ny modell för föräldraförsäkringen. Detta i syfte att bidra till jämställdhet på arbetsmarknaden, ett jämställt föräldraskap och även fortsatt bidra till goda uppväxtvillkor för barn.
Pensionsmyndigheten lund telefonnummer

Jämställt föräldraskap en arbetsgivarfråga bengt hagno
rasmussen auktion
fallout 4 thematic and practical
hur mycket d vitamin per dag ug
timmerhus utvändig isolering
vardcentral trangsund

Skåne minst jämställt – vad gäller föräldradagar Aftonbladet

Som arbetsgivare ger det fördelar såväl för rekrytering som hur hälsosam arbetsplatsen är. Det tänker jag kan vara en tröst till er som vill försöka göra ett jämställt föräldraskap, det är verkligen extremt svårt och motarbetas från alla håll och kanter. Men den största motståndaren kanske ändå är du själv. Ni vet: Ett jämställt föräldraskap har betydelse för jämställdhet mellan könen, jämlikhet mellan olika socio- ekonomiska grupper, och barns tillgång till och kontakt med båda sina En jämn fördelning av hem- och omsorgsarbete gynnar barns hälsa och utveckling såväl som mammors hälsa. Genom att tidigt erbjuda nyblivna fäder enskilda papp Utredningen, som har antagit namnet Utredningen om en modern föräldraförsäkring, överlämnar slutbetänkandet Jämställt föräldraskap och goda uppväxtvillkor för barn – en ny modell för föräldraförsäk-ringen (SOU 2017:101). Uppdraget är därmed slutfört. Stöd till jämställt föräldraskap.

Maria Nilsson

Det   barnen och med det ett mer jämställt föräldraskap. Syftet med uppsatsen har varit att analysera vad aktuell forskning i Norden har kommit fram till vad gäller  6 dec 2019 Det finns ett stort glapp mellan hur mycket tid pappor respektive mammor är föräldralediga med sina barn, vilket inte främjar ett jämställt  3 maj 2018 Föräldrapenningen bör främst utnyttjas under barnets första två år.

I ett jämställt föräldraskap eftersträvas ekonomisk jämställdhet och en jämn fördelning av det obetalda hem- och omsorgsarbetet mellan kvinnor och män. Att främja ett jämställt föräldraskap är viktigt för att motverka sjukskrivningar relaterade till arbetsbörda och för att stärka kvinnors ställning på arbetsmarknaden. Frukostföreläsning om ”Jämställt Föräldraskap – En arbetsgivarfråga” Malmö stad, Malmö I rapporten Jämställt föräldraskap – en arbetsgivarfråga har Länsstyrelsen Skåne undersökt nuläget hos de skånska kommunerna och aktörer som anslutit sig till strategin Ett Jämställt föräldraskap En kvalitativ litteraturöversikt av forskning i Norden Gender equality and parenthood A qualitative literature review of research in Nordic countries Examensarbete i Folkhälsovetenskap 1, 15 hp Datum/Termin: Höstterminen 2013 Handledare: Hilde Ibsen Examinator: Ulla-Britt Eriksson Därför riskerar kvinnor också att drabbas hårdare då de fortfarande utgör den grupp som tar huvuddelen av ansvaret för det obetalda arbetet i hemmet. Ett mer jämställt föräldraskap är därför en viktig utgångspunkt inte bara av rättviseskäl, utan också samhällsekonomiskt. Därför har pappor allt att vinna på ett jämställt föräldraskap: det kan ge dem den plats de förtjänar, en given del i sina barns liv.